Kto sme ?

25.5.2019 bola valným zhromaždením SKRz schválená registrácia a zároveň vznik nového krasokourčuliarskeho klubu IceSkatingSlovakia, ktorý bude pôsobiť v Trnave. Dôvodom žiadosti o registráciu nového klubu bola nespokojnosť členov so smerovaním pôvodného klubu KK Trnava. Nový krasokourčuliarsky klub bude viesť hlavný tréner Mgr. Miroslav Bokor a bude úzko spolupracovať s IceSkatingPrague6 ktorý pôsobí v Prahe a organizuje prestížne medzinárodné krasokourčuliarske kempy.

Stanovy klubu

Náš krasokourčuliarsky klub zastrešuje občianske združenie IceSkatingSlovakia, ktorého stanovy si môžete v prípade záujmu prečítať. Cieľom nášho OZ je podpora športovcov a vytváranie podmienok pre ich profesionálny rast. OZ registrujeme každoročne pre potreby získavania 2% z daní príjmu, čím si naši členovia môžu znížiť reálne náklady na náročný tréningový proces.

Prihláška 2019

Práve teraz máte možnosť stať sa členom novovzníknutého krasokourčuliarskeho klubu IceSkatingSlovakia. Ponúkame kvalitných trénerov s medzinárodnými skúsenosťami, prístup k prestížnym kempom so svetovými trénermi a komplexný tréningový program pre profesionálnych športovcov. Stačí vyplniť prihlášku, následne Vás budeme kontaktovať. Prihlášku stiahnete tu.