Infomácie SKRz

Zoznam medzinárodných súťaží 2019/2020

Kategórie mimo SP 2019/2020

Náplne KP a VJ pre sezónu 2019/2020

Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2019/2020

Súťažný poriadok pre sezónu 2019/2020

Aktuálny súťažný poriadok SKRz pre sezónu 2019/2020 

Informácie Ice Skating Trnava

Stanovy klubu

Stanovy Ice Skating Trnava

Prihláška do klubu

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte a zašlite nám vyplnenú prihlášku.